Budowa domu w kilku krokach

Budowa domu to jedna z najważniejszych inwestycji w życiu. Budynek stworzony na bazie starannie wyselekcjonowanego projektu architektonicznego ma być naszą wygodną i bezpieczną ostoją na wiele lat. Aby zgodnie z prawem zrealizować takie zamierzenie, konieczne jest dokonanie określonych formalności i prac zgodnie z odpowiednimi terminami. Jak przebiega budowa domu w kilku krokach?

Budowa domu

Wybór planu i przygotowanie niezbędnej dokumentacji

Podstawą do rozpoczęcia budowy domu jest wybór optymalnego projektu architektonicznego, dopasowanego do naszych potrzeb i możliwości finansowych. Taki profesjonalny plan jest niezbędny, niezależnie od tego, czy inwestycję będziemy realizować na podstawie zgłoszenia, czy też pozwolenia na budowę. Prócz powyższej dokumentacji będziemy musieli przygotować również oświadczenie o prawie do dysponowania działką, na której powstanie dom oraz decyzję o warunkach zabudowy lub wypis z planu zagospodarowania przestrzennego. Skompletowane dokumenty powinniśmy dostarczyć do właściwego urzędu do wydziału architektury. Jeżeli w ciągu 30 dni nie zostaniemy wezwani do uzupełnienia braków lub nie dostaniemy odmownej decyzji – możemy przystąpić do robót. Pamiętajmy także o zarejestrowaniu dziennika budowy oraz odpowiednim zabezpieczeniu i oznakowaniu placu budowy.

Roboty na placu budowy

Pierwszą czynnością rozpoczynającą budowę jest wytyczenie budynku na działce. W tym celu należy wezwać geodetę, który wyznaczy zarys obiektu zgodnie z mapą, wbijając w ziemię paliki. Następnie możemy wezwać ciężki sprzęt, który wykona prace ziemne. W kolejnych etapach będziemy wznosić fundamenty, ściany, więźbę oraz dach, a w późniejszym okresie – montować stolarkę, wykonywać instalacje, tynki i wylewki oraz wykańczać budynek wewnątrz i na zewnątrz. Pamiętajmy, by po każdym zakończonym etapie wezwać kierownika budowy, który odnotuje ten fakt w zarejestrowanym wcześniej dzienniku. W trakcie realizacji inwestycji dopilnujmy także zawarcia stosownych umów przyłączy do sieci z dostawcami mediów – przedsiębiorstwie energetycznym, wodociągowym i gazowniczym.

Zakończenie budowy

Gdy budowa będzie na ukończeniu, powinniśmy zadbać o odbiór instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych, wewnętrznej sieci elektrycznej oraz wodnej i gazowej. Naszym obowiązkiem będzie także przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej oraz złożenie wniosku do wydziału geodezji o nadanie numeru porządkowego domu. Po zrealizowaniu wszystkich prac powinniśmy zawiadomić Powiatowy lub Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy, załączając odpowiednie dokumenty – oryginał dziennika, oświadczenie kierownika, dokumentację geodezyjną i inne, które zostały określone przez organ wydający pozwolenie na budowę. Po upływie 21 dni, będziemy mogli zacząć legalnie mieszkać w naszym nowym domu.

Budowa domu to poważna, czasochłonna i droga inwestycja. Aby uniknąć ewentualnych błędów mogących skutkować zwiększeniem kosztów lub problemami z formalnościami, warto krok po kroku trzymać się wskazanych terminów i kolejnych etapów prac. Dzięki temu realizacja będzie nieco prostsza, niespodziewane trudność zostaną ograniczone do minimum, a my w stosunkowo niedługim czasie będziemy mogli przeprowadzić się do wymarzonego budynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *