Czy warto założyć własną firmę?

Osoby zatrudnione na etacie lub rozpoczynające dopiero swoją karierę na rynku pracy często zastanawiają się nad założeniem własnej firmy. Bycie własnym szefem wydaje się kuszącą perspektywą, należy jednak liczyć się również z minusami prowadzenia działalności gospodarczej. Zastanawiając się nad samozatrudnieniem należy znaleźć niszę, w której nasza firma mogłaby się sprawdzić i oprzeć się na solidnym biznesplanie. Czy warto się decydować na własną firmę? Rozważmy podstawowe za i przeciw.

Czy warto prowadzić firmę?

Posiadanie własnej działalności gospodarczej może spełniać nasze oczekiwania pod względem samorealizacji i przynosić  sporą satysfakcję z osiąganych efektów. Aby jednak tak się stało – do założenia firmy należy się odpowiednio przygotować. Pierwszym krokiem powinno być określenie, w jakiej branży chcielibyśmy się spełniać i czy znajdziemy nabywców na nasze usługi lub produkty. Analizę taką powinniśmy wykonać szczególnie wówczas, gdy na wydatki związane z założeniem firmy przeznaczamy wszystkie nasze oszczędności.

Do zalet prowadzenia firmy możemy zaliczyć samodzielne podejmowanie decyzji odnośnie jej rozwoju, nienormowany czas pracy i potencjalnie wyższe dochody. Natomiast minusami własnej działalności są: większa odpowiedzialność i ryzyko finansowe, biurokracja czy wysokie składki ubezpieczeniowe.

Zakładanie własnej firmy

Przed założeniem firmy powinniśmy się zastanowić, czy jej prowadzenie będzie dla nas opłacalne. W tym celu warto przeprowadzić analizę rynku, na którym chcemy działać, biorąc jednocześnie pod uwagę ponoszone nakłady i oczekiwane dochody. Obiektywny biznesplan pozwoli nam przewidzieć, kiedy zaczniemy osiągać zyski z działalności i jakie są szanse na długofalowy rozwój przedsiębiorstwa.

Zanim nasza firma zacznie działać i przynosić dochód, musimy być przygotowani na załatwienie szeregu niezbędnych formalności. Są one związane z wieloma aspektami takimi jak rejestracja firmy czy wybór formy opodatkowania. Oto kilka wskazówek jak krok po kroku otworzyć własną działalność gospodarczą.

Etapy zakładania firmy:

  • decyzja o formie działalności – najczęściej zakładamy działalność jednoosobową, ale możemy również utworzyć spółkę z inną osobą,
  • stworzenie nazwy firmy – warto w niej nawiązać do zakresu prowadzonej działalności, powinna być ona unikalna, krótka i łatwa do wymówienia,
  • adres firmy – może to być miejsce naszego zamieszkania lub rzeczywisty adres prowadzenia działalności,
  • wybór formy opodatkowania – podczas zakładania firmy musimy zdecydować się na wybraną formę opodatkowania naszych dochodów: np. wg ogólnej skali podatkowej, ryczałtu czy podatku liniowego,
  • dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wpis ten oznacza równoczesne zgłoszenie płatnika składek ubezpieczeń społecznych w ZUS, zgłoszenie identyfikacyjne osoby prowadzącej działalność gospodarczą do Urzędu Skarbowego oraz wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej,
  • zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu – ma to miejsce tylko w przypadku planowanego zatrudniania pracowników,
  • założenie konta firmowego – nie jest obowiązkowe, ale ułatwia zarządzanie finansami w firmie i podnosi jej wiarygodność,
  • własna strona www – po założeniu firmy warto zdecydować się na stworzenie strony internetowej, co pomoże nam w pozyskiwaniu klientów.

Rejestracja nowej działalności gospodarczej nie należy do trudnych zadań, a po jej zakończeniu nasza firma może funkcjonować jako pełnoprawny podmiot gospodarczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *