Rozwój osobisty i jego znaczenie w życiu mężczyzny – czy to mit współczesności?

Teoria rozwoju osobistego jest stosunkowo młoda. Zakłada, że człowiek poprzez samodoskonalenie, naukę, nabywanie nowych umiejętności (także personalnych), staje się lepszą osobą. W rozwoju osobistym ważne jest ustalenie priorytetów, celów oraz wartości, do których się dąży. Dlatego u każdej osoby proces ten może przebiegać inaczej. Jak wygląda on w przypadku mężczyzn, którzy zwykle do podobnych teorii podchodzą z co najmniej dużym sceptycyzmem?

Rozwój osobisty w życiu mężczyzny

Samodoskonalenie mężczyzny

Okazuje się, że panowie wcale nie są nieufni wobec własnego rozwoju osobistego. Z roku na rok rośnie liczba mężczyzn świadomych tego że samorozwój pozwala im osiągać więcej, pokonywać przeszkody i bariery oraz przede wszystkim daje odwagę do spełniania marzeń. Dla statystycznego Kowalskiego rozwój osobisty przebiega najczęściej dwutorowo: w odniesieniu do rodziny i spraw prywatnych oraz w kontekście pracy zawodowej.

Mężczyzna – ojciec

Rozwój osobisty ukierunkowany na sprawy rodzinne dotyczy przede wszystkim dążenia do tego, aby stać się jak najlepszym mężem, partnerem i w końcu ojcem. Jako mężczyźni podejmujemy w tym celu aktywności związane głównie z nauką pojmowania drugiej (zwykle kobiecej) strony, odciążania jej w obowiązkach, dzielenia się problemami i pomaganiem w ich rozwiązywaniu. Panowie częściej sięgają do wzorców ze swojego własnego dzieciństwa, szukając w rozwoju osobistym takiej ścieżki, która pozwoli im być prawdziwymi ojcami zaangażowanymi w życie swoich dzieci i opiekę nad nimi.

Kariera i awanse

Drugim torem rozwoju osobistego, a przy tym częściej praktykowanym, jest ścieżka kariery i awansów zawodowych. Dzięki samorozwojowi możemy zwiększyć zakres swoich umiejętności, predyspozycji i uprawnień poprzez szkolenia, kursy, dodatkowe studia. Nie tylko nabywamy wtedy ważne cechy potrzebne w pracy i sprzyjające docenieniu i awansom, ale przede wszystkim sami się rozwijamy, poznając nowe i nieznane dotąd rzeczy. Teoria rozwoju osobistego wskazuje również na konieczność pogłębiania technik związanych z zarządzaniem ludźmi i potencjałem ludzkim, co jest niezwykle przydatne na kluczowych stanowiskach kierowniczych.

Znaczenie rozwoju osobistego

 Z praktycznego punktu widzenia taki proces przynosi bardzo wymierne korzyści, chociaż nie zawsze są one widoczne od razu. Przede wszystkim prócz nabycia nowych umiejętności personalnych zyskujemy też zupełnie nowe spojrzenie na świat, często z obcej dotąd perspektywy. Rozwój osobisty pozwala zrozumieć procesy społeczne rozgrywające się w najbliższym otoczeniu i pojąć motywację innych jednostek. Najważniejszą korzyścią jest jednak kształtowanie osobowości i pomoc w nabywaniu cech wartościowego, odpowiedzialnego i godnego zaufania mężczyzny.

Korzyści codziennego dnia

Oprócz tego możemy liczyć też na kilka innych korzyści przychodzących wraz z pogłębianiem samego siebie. To takie cechy jak nabywanie pewności siebie, otwartość na nowe wyzwanie, pokonywanie lęków i słabości, sukcesywne dążenie do celów i marzeń. Poznajemy granicę własnych możliwości i nie boimy się już jej przekraczać. Na obszarze zawodowym rozwój osobisty pozwala na szybsze osiągnięcie sukcesu i awansu, ale też hartuje umiejętności przewodnictwa i dowodzenia w zespole.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *