Jak ważna jest rola ojca w życiu dziecka?

Przez wiele lat rola ojca w wychowaniu dzieci była marginalizowana. Wynikało to w pewien sposób z jasnego podziału ról w domu – ojciec zarabia pieniądze, matka dba o wychowanie dzieci i dom. Ten model rodziny rzadko funkcjonuje współcześnie, kobiety są coraz bardziej aktywne zawodowo, dzięki czemu ojcowie coraz chętniej uczestniczą w życiu swoich pociech. Jaki wpływ ma ojciec na kształtowanie młodego człowieka? Jaką rolę odgrywa ojciec w życiu dziecka?

Rola ojca w życiu dziecka

Pełna rodzina – nieoceniony skarb

Bezsprzecznie dziecko wychowywane w pełnej rodzinie rozwija się najlepiej. Kochająca matka i ojciec, to nieoceniony skarb, a każde zachwianie w tej równowadze- brak jednego z rodziców jest głęboko odczuwalne przez dziecko, na wielu płaszczyznach życia. Podział obowiązków między rodzicami jest czymś naturalnym, jest to też rozwiązanie bardzo praktyczne. Mama odrabia z maluchem lekcje, tata towarzyszy podczas treningów, czy innych zajęć dodatkowych, mama kąpie, ojciec usypia. Tego typu rozwiązania są najlepsze, pozwalają zachować ład, dziecko na tym tylko zyskuje – ma możliwość czerpać wzorce zachowania od obojga rodziców.

Ojciec żywiciel rodziny

Już od lat kobiety zaczynają dościgać mężczyzn w zarobkach, powierzane im są także coraz wyższe stanowiska. Dlatego też coraz częściej spotkać można model rodziny, w którym to mężczyzna zostaje w domu, dogląda dzieci, zaprowadza, odbiera z przedszkola i szkoły, opiekuje się nimi w czasie choroby. Mężczyźni, mimo spychania przez całe wieki ich roli w wychowaniu dzieci na margines, odnajdują się w roli pełnoetatowego rodzica bardzo dobrze, czerpią  też z tego wiele satysfakcji.

Dobrani jak dwie połówki…

Ludzie, którzy dobierają się w pary, mają najczęściej odmienne usposobienia. Jest to całkiem naturalne, ponieważ dwóch ekstrawertyków pod jednym dachem to mieszanka wybuchowa, za to parze introwertyków, ciężko byłoby się dogadać. Dlatego każde dziecko otrzymuje, co innego od obojga rodziców. Utarło się, że to matka odpowiada za czułą stronę wychowania, ojciec zajmuje się karaniem i egzekwowaniem  – nic bardziej mylnego, taki typ zachowania nie ma nic wspólnego z płcią, tylko z cechami osobniczymi, usposobieniem. Ważne jest to, by rodzice trzymali wspólny front i nawzajem uzupełniali się w taki sposób, by zapewnić dziecku wszystko to, czego potrzebuje.

Nie doceniamy, dokąd nie stracimy

Tak naprawdę rolę i wpływ, poszczególnych czynników na nasze życie, zaczynamy rozpatrywać dopiero w momencie, kiedy je utracimy. Na temat skutków, jakie przynosi wychowywanie dzieci bez ojca, przeprowadzono wiele badań. W psychologii jednoznacznie wskazuje się, ogromną wagę roli ojca w wychowaniu dzieci – to on dostarcza wzorca społecznego, a także ekonomicznego. W ujęciu społecznym chodzi tu o wskazaniu dziecku wagi poczucia własnej wartości oraz tego, jak je zbudować, natomiast wzorzec ekonomiczny ma za zadanie dostarczyć poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji.

Rola ojca w życiu dziecka jest tak samo ważna jak rola matki. Dlatego właśnie razem tworzą rodziców, czyli duet, który jest w stanie zapewnić dziecku wszystko, czego potrzebuje, żeby mieć szczęśliwe dzieciństwo i wejść w dorosłość jako pewny swojej wartości człowiek. Ojciec jest osobą, która kształtuje, jego rola w życiu każdego z nas jest ogromna, a jego strata pozostawia puste miejsce w sercu już na zawsze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *